Wpłać zaliczkę!

Wpłać zaliczkę!

Wszystkich rodziców i opiekunów dzieci jadących na obóz informujemy, że zostało uruchomione konto bankowe, na które można dokonać wpłaty.
Całkowity koszt pobytu uczestnika na obozie harcerskim i kolonii zuchowej wynosi: 1500 zł
Płatne w dwóch ratach:1. zadatek 500 zł do 15.05.2022,2. II rata 1000 zł do 15.06.2022
Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto obozowe Szczepu „Wigry”,nr rachunku bankowego: 03 1600 1462 1882 8543 5000 0070,tytuł wpłaty: „Obóz Wigry i Rosomak <nazwisko dziecka>”
Prosimy rodziców i opiekunów o zapoznanie się z pozostałymi warunkami uczestnictwa wraz z załączonymi regulaminami.Warunki uczestnictwa dostępne są na stronie obozu …..

Czuwaj!
komendant obozu phm. Maciej Filipiak
tel. 501 528 533
maciej.filipiak@zhp.net.pl