Dokumenty

Warunki-uczestnictwa

Karta-kwalifikacyjna

Załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika dla form wypoczynk

Oświadczenie odbioru dziecka z obozu (CZASOWE)

Załącznik do karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika dla form wypoczynku

Oświadczenie odbioru dziecka z obozu (STAŁE)

Oświadczenia rodziców opiekunów prawnych w dniu rozpoczęcia wypoczynku

Upoważnienie do odbioru dziecka (przez osoby nieupoważnione)