Kadra

pwd Jakub Łypik

Komendant Obozu

phm. Maciej Filipiak

Z-ca komendanta ds. programu

Alicja Wróblewska

Kadra​

Katarzyna Brańka

Kadra

Patryk Wolski

Oboźny

Dominika Nycz

Kadra

Alicja Małachowska

Kadra Pomocnicza

Maciej Filipiak

Kadra

Jędrzej Liczbański

Kadra

Alicja Małachowska

Przyboczna 57 KGZ