Kategorie
HAL2021

Warunki uczestnictwa

Zostały już dodane warunki uczestnictwa.

Kategorie
HAL2021

Zgłoszenia Online

Już jest włąśnie uruchomiliśmy formularz zgloszeniowy. Zapraszamy do zgłaszania się na obóz harcerski poprzez formularz zgłoszeniowy, a także przypominamy o obowiązku zapoznania się z warunkami uczestnictwa!

Kategorie
HAL2021

Nowa strona obozowa

Już jest nasza nowa strona obozowa, już wkrótce powiemy nieco więcej informacji na temat naszego harcerskiego obozu!