Tipi

TIPI to platforma przeznaczona dla wszystkich członków ZHP, której celem jest ewidencja członków ZHP. Poniżej opisano jak otrzymać dostęp do systemu w zależności od pełnionej funkcji.

*Każdy członek ZHP

Każdy członek ZHP może uzyskać dostęp do swojego konta w systemie TIPI. W tym celu należy zgłosić się do swojego przełożonego, aby ten zaprosił Cię do systemu. Dzięki temu zostanie dla Ciebie wygenerowany link do utworzenia konta.

-> Link do utworzenia konta wysyłany jest na maila:
a) W przypadku osób powyżej 16 roku życia zostanie wysłany do członka ZHP
b) W przypadku osób poniżej 16 roku życia zostanie wysłany do opiekuna prawnego członka ZHP
-> Należy wejść w maila i kliknąć w link do utworzenia konta, który przekieruje Cię do odpowiedniego formularza
a) W przypadku osób, które ptrzymały link na maila w innej domenie niż zhp.net.pl oprócz podstawowych danych osobowych należe stworzyć login i hasło
b) W przypadku osób, które otrzymały link na maila w domenie zhp.net.pl nie pojawi się miejsce na utworzenie loginu i hasła ponieważ każde logowanie będzie się odbywać za pomocą konta Microsoft
c) Jednym z elementów rejestracji jest wyrażenie zgód, w tym zgód obligatoryjnych dla wszystkich członków ZHP. Wypełnienie zgód obowiązkowych, są równoznaczne ze złożeniem deklaracji członkowskiej.
-> Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „Wyślij”, na maila zostanie przesłany link aktywacyjny. Należy go klinkąć, dzięki czemu proces rejestracji w systemie zostanie zakończony.

*Logowanie

-> Należy wejść na stronę: https://tipi.zhp.pl/login

a) Logując się do Tipi za pomocą maila w domenie zhp.net.pl należy kliknąć przycisk ‘zaloguj używając konta Microsoft’
b) Logując się do Tipi bez maila w domenie zhp.net.pl należy wpisać swój login i hasło

Skip to content