Składki

Jednym z obowiązków członków ZHP jest opłacanie składek członkowskich.

Składkę tworzą:

  • część należna Głównej Kwaterze ZHP,
  • część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym.

 

W Hufcu ZHP Kraków – Śródmieście składka członkowska za 12 miesięcy wynosi 144 zł, czyli 36 zł za kwartał, z czego:

  • 6 zł (kwartalnie) zostaje dla gromady lub drużyny,
  • 9 zł trafia do Hufca,
  • 15 zł trafia do Chorągwi,
  • 6 zł trafia do Głównej Kwatery ZHP, która opłaca międzynarodowe składki członkowskie w ogólnoświatowych ruchach skautowych WOSM i WAGGGS.

Naliczone do końca pierwszego miesiąca kwartału składki nie podlegają zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP przed końcem kwartału.

Składkę należy wysłać na konto Hufca.

Hufiec ZHP Kraków-Śródmieście
30 1600 1462 1882 8543 5000 0069

Tytułem: SKŁADKA CZŁONKOWSKA, imię i nazwisko dziecka, numer i nazwa drużyny