57 Krakowska Gromada Zuchowa "Leśne Skrzaty"

Zuchy

są to dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia. Ich charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Inicjatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowy. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności.

Kiedy?

Poniedziałek 15:30 - 17:00

Drużynowy

pwd. Jakub Łypik
jakub.lypik@zhp.net.pl

Przyboczna

Alicja Małachowska
Magda Kukucz Legień
Jagoda Garb

Gdzie?

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 1 , 31-535 Kraków

Skip to content