Rada Szczepu

pwd Klaudia Seweryn

Komendantka

pwd Bruno Jakubowski

Kwatermistrz & Magazynier

pwd Jakub Łypik

Drużynowy 57 KGZ & Szef zespołu ds. promocji

hm Mariusz Ślęzak

Drużynowy 57KDH

Alicja Wróblewska

Członek rady szczepu

Maciej Filipiak

Członek rady szczepu

Alicja Małachowska

Przyboczny 57KGZ

Jan Szewczyk

Przyboczny 57KDH

Patryk Wolski

Przyboczny 57KDH

Dominika Nycz

Członek rady szczepu