Arkadiusz_Wydro_ZHP_201808076344-kopia

Komunikat GK ZHP w sprawie sytuacji w Ukrainie

https://zhp.pl/2022/komunikat-gk-zhp-w-sprawie-sytuacji-w-ukrainie?fbclid=IwAR1wimP712hRiBA1XamFZ7TK1Sh3wT1QnfC2ZvFVRWubpcUBwtKjVyJhnQA

Komunikat GK ZHP w sprawie sytuacji w Ukrainie

ZHPAktualnościSłużbaWażneZagranica24/02/2022~ 2 min czytania

W dniu 24 lutego br., o godzinie 13 odbyło się spotkanie Głównej Kwatery i władz naczelnych ZHP w sprawie reakcji naszej organizacji na wydarzenia związane z rosyjską agresją na Ukrainę. W spotkaniu wzięli udział:

 • Przewodniczący ZHP wraz z zastępcami,
 • Przewodniczący CKR ZHP,
 • Przewodniczący NSH ZHP,
 • Komendanci chorągwi,
 • Główna Kwatera wraz z komisarzami zagranicznymi i kierowniczką Wydziału Zagranicznego ZHP.

Uczestnicy spotkania stanowczo potępili rosyjską agresją na Ukrainę i potwierdzili potrzebę skoordynowanej i przemyślanej akcji pomocowej dla osób dotkniętych kryzysem.

Nasi Komisarze Zagraniczni  są w stałym kontakcie i wyrazili słowa wsparcia naszym partnerom na Ukrainie.

Komendanci chorągwi rozpoczęli już działania związane ze współpracą z władzami lokalnymi.

Apelujemy do członków Związku Harcerstwa Polskiego o opieranie się na przekazach pochodzących tylko i wyłącznie z oficjalnych źródeł, powstrzymanie się od udostępniania informacji niepewnych i niepotwierdzonych, które mogą być częścią szeroko zakrojonej akcji dezinformacyjnej i elementem działań w ramach wojny hybrydowej, prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Związek Harcerstwa Polskiego, ze szczególną troską patrzy w stronę najmłodszych ofiar tego niepotrzebnego konfliktu i wspiera ich oraz ich rodziny w dążeniach do znalezienia wytchnienia w tym strasznym dla nich momencie.

W trakcie spotkania ustalono co następuje:

 1. Główna Kwatera ZHP powołuje sztab kryzysowy pod kierownictwem hm. Tomasza Kujaczyńskiego, członka GK, w skład którego wchodzą komendanci chorągwi. W pracach sztabu będzie brał udział także Przewodniczący ZHP lub jego przedstawiciel,
 2. Sztabowi kryzysowemu przedstawiono zadania:
  • Pozyskiwania i dzielenia się informacjami w kontaktach z władzami krajowymi i samorządowymi, zarówno w zakresie bieżących wydarzeń na terenie Ukrainy jak i sygnalizowanych potrzeb,
  • Ustalenia sposobu i zakresu służby harcerskiej, we współpracy ze wszystkimi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom dotkniętym kryzysem,
  • Skoordynowania działań pomocowych środowisk związanych ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na terenie całej Polski,
  • Pozostawanie w stałym kontakcie z naszymi partnerami z organizacji skautowych i harcerskich na terenie Polski, Ukrainy i świata.

Kolejne spotkanie odbyć ma się jutro rano. O jego efektach i decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Skip to content