Naramiennik Wędrowniczy

Karta próby na Naramiennik Wędrowniczy

Poniższy formularz jest elektroniczną wersją karty próby na Naramiennik Wędrowniczy w 13 Szczepie Drużyn Harcerskich i Zuchowych “Czarna Trzynastka” im. Słowian Zachodnich w Tenczynku.

================================================================================

Jeśli chcesz otworzyć próbę na naramiennik, zastosuj się do poniższych zasad:

1. Wybierz swojego opiekuna
2. Przygotujcie razem próbę zważając aby:
    2.1. Każde zadanie miało jasny opis, bez elementów, które są niedoprecyzowane.
    2.2. Każde zadanie miało jasny sposób weryfikacji czy też śledzenia postępów wykonania.
    2.3. Próba powinna zostać wykonana w trakcie 3 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia próby w uzasadnionych przypadkach.
    2.4. W ramach któregoś z zadań wpleć zorganizowanie wycieczki dla wędrowników i osób w wieku wędrowniczym 😀
3. Wypełnijcie formularz i czekajcie na odpowiedź

Warunkiem niezbędnym do zdobycia naramiennika jest pozytywne zaliczenie próby, która składa się z 3 zadań:

  • działanie w środowisku wędrowniczym
  • zapoznanie się z symboliką Wędrowniczej Watry oraz dewizą wędrowniczą
  • zapoznanie się z kodeksem wędrowniczym i na jego podstawie zrealizowania 1 zadania o charakterze wyczynu.

Próba powinna zostać ułożona indywidualnie i spełniać wszystkie wymagania. Poziom trudności zadań powinien być dopasowany do możliwości harcerki/harcerza. Próba nie powinna być realizowana dłużej niż 3 – 6 miesięcy.

Wyczyn
========
Postaraj się wybrać zadanie, które z punktu w którym się znajdujesz wydaje Ci się na granicy Twoich możliwości. Nie musi to być oczywiście zadanie związane z wysiłkiem fizycznym. Może chcesz przełamać swój strach? Albo wyczynem będzie dla Ciebie zorganizowanie jakiegoś wydarzenia? A może podróż autostopem na drugi koniec Europy? Wyczynem będzie nauczyć się śpiewać, napisać grę komputerową? Rownież w ramach wyczynu możesz pokusić się o zdobycie sprawności mistrzowskiej.

Skip to content