Strefa Harcerza

Każda sprawność na ramieniu zucha, harcerki czy harcerza oznacza ile rzeczy zrobił. Każdy, kto zdobył sprawności, pokazuje ile już wie, ile się nauczył i ilu rzeczy już dokonał. Zuchy, naszywają oznaczenia sprawności w postaci szeciokątów.

Na początku rzecz najważniejsza: otwarcie próby nie jest uzależnione od tego czy harcerze złożyli Przyrzeczenie Harcerskie, dopiero jednak po otrzymaniu krzyża harcerskiego próbę na stopień można zamknąć. Podobnie jak w innych metodykach, tak samo tutaj stopnie zostały dopasowane do wieku harcerzy:
  • ochotniczka / młodzik – 10 – 12 lat
  • tropicielka / wywiadowca – 12 – 13 lat
Stopnie harcerskie zdobywane są indywidualnie, a podstawę realizacji powinna stanowić ogólna działalność harcerska. Oczywiście część zadań można realizować w domu czy szkole, np. podczas zaliczeń projektów o własnych pasjach. Czas potrzebny do realizacji zadań to min. 6, a maksymalnie 12 miesięcy.
 
 
Po pierwsze: otwarcie próby nie jest uzależnione od tego czy harcerze złożyli Przyrzeczenie Harcerskie, dopiero jednak po otrzymaniu krzyża harcerskiego próbę na stopień można zamknąć. Podobnie jak w innych metodykach, tak samo tutaj stopnie zostały dopasowane do wieku harcerzy:
  • pionierka/odkrywca – 13 – 15 lat
  • samarytanka/ćwik – 14 – 16 lat
Nie są to jednak ramy sztywne, a drużynowy ma za zadanie dopasować stopień do aktualnych potrzeb rozwojowych. Stopnie harcerskie zdobywane są indywidualnie, a podstawę realizacji powinna stanowić ogólna działalność harcerska. Oczywiście część zadań można realizować w domu czy szkole, np. podczas zaliczeń projektów o własnych pasjach. Czas potrzebny do realizacji zadań to min. 9, a maksymalnie 12 miesięcy.

Naramiennik starszoharcerski ma pełnić funkcję oznaczenia przynależności do odpowiedniej grupy metodycznej. Nie będzie więc noszony przez metodyków starszoharcerskich, którzy nie należą do HSów, ale pracują z nimi jako kadra. Próba na naramiennik realizowana jest indywidualnie – może być połączona również z próbą harcerza, jeżeli kandydat nie złożył Przyrzeczenia Harcerskiego. 

Warunkiem koniecznym do zdobycia naramiennika jest odbycie próby, zawierającej działanie w środowisku HS, zapoznanie się z symboliką róży wiatrów oraz dewizą starszoharcerską, a także zrealizowanie jednego zadania w nowej dziedzinie.

Treści udostępnione ze strony
https://www.wgl.pl/blog/nowy-sim-zhp-w-metodyce-starszoharcerksiej-znajdz-swoj-kierunek
Skip to content